Внимание новинки!

В школьную библиотеку поступили новые книги серии «Школьная библиотека».

 1. Зборнік твораў для дадаткованга чытання ў 8 класе. – Мінск: Беларусь. 2018. – 351 с. – (Школьная бібліятэка).
  У зборнік увайшлі творы вядомых беларускіх пісьменнікаў В. Адамчыка, А. Бадака, В. Вольскага, А. Дударава, В. Карамазава, У. Караткевіча, І. Пташнікава, М. Стральцова, І. Чыгрынава.
 2. Колас, Я. Новая зямля: паэма: для сярэд. і ст. шк. узросту / Якуб Колас. – Мінск: Беларусь, 2018. – 319 с. – ( Школьная бібліятэка).
 3. Маўр, Я. У краіне райскай птушкі: аповесць / Янка Маўр. – Мінск: Звязда, 2018. – 128 с. – (Школьная бібліятэка).
 4. Празаічныя творы для дадатковага чытання ў 11 класе: апавяданне, запісы, мініяцюры, эсэ. – Мінск: Звязда, 2018. – 296 с. – (Школьная бібліятэка).
  У зборнік увайшлі творы выбітных беларускіх пісьменнікаў Алеся Жука і Янкі Брыля, якія прадстаўляюць класічную беларускую прозу ХХ стагоддзя.
 5. Радзіма мая дарагая: зборнік для 6 класа. У 2 кн. Кн. 2. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2018. – 430 с.: іл. – (Школьная бібліятэка).
  У зборнік увайшлі творы для чытання ў 6 класе Івана Навуменкі, Алеся Пальчэўскага і Андрэя Федарэнкі.
 6. Сборник для чтения в 3 классе. В 3 ч. Ч. 1. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 320 с. – (Школьная библиотека).
  В сборник вошли произведения устного народного творчества народов мира, а также басни и сказки, написанные всемирно известными писателями.
  Сборник издан в рамках программы, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, и предназначен для образовательных целей.
 7. Сборник для чтения в 3 классе. В 3 ч. Ч.2. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 320 с. – (Школьная библиотека).
  В сборник вошли поэтические произведения известных русских детских писателей.
  Сборник издан в рамках программы, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, и предназначен для образовательных целей.
 8. Сборник для чтения в 3 классе. В 3 ч. Ч. 3. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 320 с. – (Школьная библиотека).
  В сборник вошли прозаические произведения известных русских детских писателей.
  Сборник издан в рамках программы, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, и предназначен для образовательных целей.
 9. У сэрцы слова адзавіся: зборнік для 7 класа. У 2 кн. Кн. 2. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2018. – 407 с. – (Школьная бібліятэка).
  У гэты зборнік увайшлі творы для чытання ў 7 класе Анатоля Вярцінскага, Уладзіміра Мазго, Івана Навуменкі, Янкі Сіпакова і інш.
 10. Цудадзейная палітра: зборнік твораў для пазакласнага чытання ў 3 класе. У 2 ч. Ч. 1. – Мінск: Народная асвета, 2018. – 264 с.: іл. – (Школьная бібліятэка).
  У кнігу увайшлі творы беларускіх пісьменнікаў – класікаў і сучасных аўтараў.
 11. Цудадзейная палітра: зборнік твораў для пазакласнага чытання ў 3 класе. У 2 ч. Ч. 2. – Мінск: Народная асвета, 2018. – 308 с.: іл. – (Школьная бібліятэка).
  У кнігу увайшлі творы беларускіх пісьменнікаў – класікаў і сучасных аўтараў.